Sereja and Suffixes

Sereja has an array a, consisting of n integers a1, a2, …, an. The boy cannot sit and do nothing, he decided to study an array. Sereja took a piece of paper and wrote out m integers l1, l2, …, lm (1 ≤ li ≤ n). For each number li he wants to know how many distinct numbers are staying on the

6690 – Geeky Fun Fact

6690 – Geeky Fun Fact Geeks love to analyze things, often to the point where non-geeks would call it excessive. Those of us with a mathematical bent tend to like nding interesting facts about each year as it arrives, since virtually every number has something interesting to note about it. To save you some time,

Bài tập Java – Source code Explorer

Đây là bài tập Java, làm về Explorer (quản lý File). Do thời gian ít nên mình chỉ làm được như vậy, chỉ mới những tính năng cơ bản. Đặc biệt là code thì siêu xấu và khó đọc. Xin phép share lên đây cho những bạn nào mới học Java như mình có tài

Bài tập Java – Source Code Notepad

Đây là bài tập Java : làm Notepad của Windows. Đã làm xong tàm tạm, chạy thấy tàm tạm nên share cho các bạn nào tham khảo. Mới bắt đầu chuyển qua Swing nên loay hoay mãi, thấy thật khác … Link Download: https://www.dropbox.com/s/80ob397urd06a4x/Notepad-51Ktin.Com.rar Pass nếu có: 51ktin.com

2722. Gặm cỏ

2722. Gặm cỏ Mã bài: VMUNCH Bessie rất yêu bãi cỏ của mình và thích thú chạy về chuồng bò vào giờ vắt sữa buổi tối. Bessie đã chia đồng cỏ của mình là 1 vùng hình chữ nhật thành các ô vuông nhỏ với R (1 <= R <= 100) hàng và C (1

3334. Bật đèn

3334. Bật đèn Mã bài: LITES Bác John giữ cho đàn bò thông minh bằng cách để chúng chơi các đồ chơi phát triển trí tuệ. Một trong các trò chơi là các ngọn đèn trong chuồng. Mỗi trong số N (2 <= N <= 100,000) con bò được đánh số từ 1..N có treo

Hướng dẫn sử dụng CKEditor, CKFinder trong website Asp.Net

Hiện nay có rất nhiều Editor hỗ trợ tốt cho việc soạn thảo trên website, trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tích hợp CKEditor để hỗ trợ cho việc soạn thảo tin bài trên web viết bằng Asp.Net - Việc đầu tiên các bạn tải bộ CKEditor (Link) mới nhất dành riêng

2866. Help the PM!

2866. Help the PM! Mã bài: HELPPM Giúp ngài thủ tướng! Năm 2050, lúc này Lê Đôn Khuê đã trở thành Thủ tướng Việt Nam. Ông nhận được một đề nghị cho phép khai thác K m3 gỗ ở một khu rừng để xuất khẩu. Khu rừng này có dạng hình chữ nhật MxN km2.